PlausaiPats žodis „plaušai“ turi labai daug reikšmių:

1. Pluoštinio augalo driekos;
2. Šiaip kokio pluošto siūlelis, skaidula;
3. Liepos, gluosnio ar karklo žievės apatinė plonai išplėšta plėša, karna lunkas;
4. Pluoštinio gaminio atsiplėšiojimai;
5. Skeveldra, atskala, atplaiša;
6. Perkeltine prasme – nerimtas, vėjavaikis, kvailas žmogus.
Nerimtai besielgiančiam žmogui sakoma - „nebūk plaušas“, „plauše, ką darai?“, plaušų botagėlis - nieko gero iš jo. Iš šitų reikšmių galima surasti ne vieną pavadinimo PLAUŠAI priežastį:
1. Todėl, kad žmonės iš balose, balutėse, Dusyno poežerėj ir prie Dusynos upelės augančių gluosnių ir karklų plėšė karnas vyžų gamybai;
2. Šiame kaime gyvenantys žmonės niekada nebuvo laisvais valstiečiais, prklausė dvarui ir šimtmečius būdami baudžiauninkais tapo nerimtais, neatsakingais, vėjavaikiškais atskalūnais;
3. Kraštovaizdis su padrikai išmėtytomis trobelėmis ir balutėmis apaugusiomis karklais panašus į pluoštinį audinį su atsiplėšiojimais, atplaišomis.

Joomla templates by a4joomla