Pasakoja Bronė Saladžiutė:

- Šį pasakojimą esu girdėjusi dar vaikystėje iš mano dėdės knygnešio Radzevičiaus. Jam tėvas pasakojęs, kad kažkoks žmogus, prancūzas nuo Debeikių, atsilikęs nuo armijos ieškojo kažkokio akmens, pažymėto įvairiais simboliais. Vėliau prisipažino, kad pagal tuos akmenyje iškaltus ženklus, galima atrasti Napoleono aukso skrynias, paslėptas kalne.
Kai prancūzų armijos likučiai traukėsi atgal į Prancūziją, su prisiplėštais daiktais sunku buvo jiems judėti. Ties Vyžuonomis, vienam kalne, iškasė duobę ir paslėpė skrynias, kuriose buvo aukso. Kad būtų vėliau galima sugrįžti ir jas pasiimti, ant vieno akmens reikėjo vienam kareiviui, kuris taisydavo ratus, kaustydavo arklius, padaryti atitinkamus ženklus, pagal kuriuos galima surasti užkastus lobius. Kareivis tuos ženklus iškalė, akmenį įkasė į žemę prie ąžuolo. Vėliau kareivis susirgo, nebegalėjo toliau eiti. Jį paliko sekančiame dvare. Ten jis pasveiko, bet į Prancūziją jau nebegrįžo ir apsigyveno Lietuvoje. Dabar ieško Vyžuonų apylinkėse to pažymėto akmens, pagal kurį galima surasti Napoleono lobį (taip pasakojo buvęs Napoleono armijos kareivis knygnešio Antano Radzevičiaus tėvui).

Plokščią akmenį su kažkokiais ženklais, knygnešys Radzevičius radęs netoli Kartuvių kalno. Parsivežė į namus slenksčio naudojimui. Gal tai tas akmuo, apie kurį jo tėvui pasakojo prancūzas. Bronė Saladžiutė tą akmenį mačiusi, bet nežino kus jis yra. Dabar žinoma, kad Aknystų dvare gyveno pasilikęs prancūzas – Napoleono armijos kareivis, kuris Debeikių bažnyčiai pagamino 3 altoriuis, juos papuošdamas gausiais medžio drožiniais.

Joomla templates by a4joomla