Bronius RadzevičiusGimė 1940 m. gruodžio 24 d. Radviliškyje. Ra­šytojas. 1949 1960 mokėsi Vyžuonų vidurinėje mokykloje. Baigė Vilniaus profesinę technikos mokyklą (įgijo tekintojo specialybę) bei VVU lietuvių kalbą ir  literatūrą (baigė 1968. pradžioje studijavo matemati­ką). Mokytojavo Ožkinių aš­tuonmetėje  mokykloje (Ignalinos r.), dirbo periodinių leidinių redakcijose („Šluotos", „Komjaunimo tiesoje"). Nuo 1973 buvo Mokslinio metodi­nio kultūros centro redaktorius. Lietuvos rašytojų sąjungos na­rys. Žemaitės premijos laureatas (1980). Lietuvos nacionali­nės premijos laureatas (po mirties, 1991). Pirmuosius kūrinius išspausdino Utenos laikraštyje (1957), respublikinėje spaudo­je (1967). Išleido apsakymų rinkinį „Balsai iš tylos" (1970), romaną „Priešaušrio vieškeliai" (1979, rusų kalba 1987). Po mirties išėjo „Priešaušrio vieškeliai" 1 2 d. (1985), apsakymų rinkinys „Link Debesijos" (1984), apysakos, novelės „Žolė po šerkšnu" (1994). Mirė 1980 m. spalio 10 d. Vilniuje. Palaidotas Vyžuonose.

Regina Stakėnienė

„Vyžuonos. Kraštas ir žmonės", p. 451

 

Joomla templates by a4joomla